داستان دو راهب و یک دختر زیبا

 

امیر مؤمنان‌ فرمود: فرزند آدم‌ وقتیكه‌ به‌ آخرین‌ روز دنیا و اولین‌ روزآخرت‌ می‌ رسد، مال‌ و فرزندان‌ و اعمالش‌ در نظر اومجسم‌ می‌ شود!

 

نخست‌ متوجه‌ اموال‌ خود می‌ شود و به‌ او می‌ گوید: بخدا سوگند! من ‌برای‌ جمع‌ آوری‌ و حفظ‌ تو، بسیار حریص‌ بودم‌ و زیاد بخل‌ ورزیدم‌! حال‌ چه‌ كمكی‌ می‌ توانی‌ به‌ من‌ بكنی‌؟ ثروتش‌ به‌ او می‌ گوید: فقط‌ می‌ توانی ‌كفن‌ خود ر ا از من‌ برداری‌!

 

او متوجه‌ فرزندان‌ خود می‌ شود و به‌ آنها می‌ گوید: بخدا سوگند من‌ شما را خیلی‌ دوست‌ داشتم‌ و همواره‌ از شما حمایت‌ می‌ كردم‌! چه‌ خدمتی‌ می‌ توانید - در این‌ روز بیچارگیم ‌- به من‌ بكنید؟ می‌ گویند: هیچ‌! - غیر از اینكه‌ - تو را در قبرت‌ دفن‌ كنیم‌! سپس‌ متوجه‌ عمل‌ - عمل‌ صالح ‌- خود می‌ شود و می‌ گوید: بخدا سوگند! من‌ در باره‌ تو بی‌ رغبت‌ بودم‌ و تو بر من‌ گران‌ بودی‌! تو امروز چه‌ كمكی‌ به‌ من‌ می‌ كنی‌؟ می‌ گوید: من‌ در قبر و قیامت‌، مونس‌ توام‌! تا آنكه‌ من‌ و تو را بر پروردگارت‌ عرضه‌ بدارند!

 

آنگاه‌ امام‌ فرمود: اگر آدمی‌ در دنیا ولی‌ خدا باشد، عملش‌ بصورت‌ خوشبوترین‌ و زیباترین‌ و خوش‌ لباسترین‌ مرد، نزدش‌ می‌ آید و به‌ او می‌ گوید: تو را به‌ روحی‌ از خدا و ریحانی‌ و بهشت‌ پر نعمتی‌ بشارت می‌ دهم‌ كه‌ چه‌ خوش‌ آمدنی‌ كردی‌! او می‌ پرسد: تو كیستی‌؟ جواب‌ می‌دهد: من‌ عمل‌ صالح‌ توام‌ كه‌ از دنیا به‌ آخرت‌، كوچ‌ كرده‌ ام‌!

 

آدمی‌ در آن روز ، غسال‌ خود را می‌ شناسد و با كسانی كه‌ جنازه‌اش‌ را بر می‌ دارند، سخن‌ می‌ گوید و سوگندشان‌ می‌ دهد كه‌ عجله ‌كنند! همینكه‌ داخل‌ قبر شد، دو فرشته‌ نزدش‌ می‌ آیند كه‌ همان‌ دو فتان ‌قبرند! موی‌ بدنشان‌ آنقدر بلند است‌ كه‌ برروی‌ زمین‌ كشیده‌ می‌ شود وبا نیشهای‌ خود، زمین‌ را می‌ شكافند! صدایی‌ چون‌ رعد و قاصف‌ دارند . چشمانی‌ چون‌ برق‌ خاطف‌ وبرقی‌ كه‌ چشم‌ را می‌ زند! آنها از او می‌پرسند: خدایت‌ كیست‌؟ پیرو كدام‌ پیامبری‌؟ چه‌ دینی‌ داری‌؟


امام‌ فرمود: اگر آدمی‌ در دنیا ولی‌ خدا باشد، عملش‌ بصورت‌ خوشبوترین‌ وزیباترین‌ وخوش‌ لباسترین‌ مرد، نزدش‌ می‌ آید وبه‌ او می‌ گوید: تورا به‌ روحی‌ از خدا وریحانی‌ وبهشت‌ پر نعمتی‌ بشارت می‌ دهم‌ كه‌ چه‌ خوش‌ آمدنی‌ كردی‌! او می‌ پرسد: تو كیستی‌؟ جواب‌ می‌دهد: من‌ عمل‌ صالح‌ توام‌ كه‌ از دنیا به‌ آخرت‌ ، كوچ‌ كرده‌ ام‌!

 

او جواب‌ می‌ دهد: خدایم‌، اللّه‌ است‌! پیامبرم‌، محمّد و دینم‌ اسلام‌است‌! آنها می‌ گویند: چون‌ در سخن‌ حق‌، پایدار مانده‌ ای‌، خدایت‌ بر آنچه ‌دوست‌ می‌ داری‌ و خشنودی‌، ثابت‌ بدارد! . . . در این‌ موقع‌، قبر او را تا آنجا كه‌ چشمش‌ كار می‌ كند، گشاده‌ می‌ كنند و دری‌ از بهشت‌ بررویش‌ می‌گشایند و به‌ وی‌ می‌ گویند: با دیده ‌روشن‌ و با خرسندی‌ خاطر بخواب ، آنطور كه‌ جوان‌ نورس‌ و آسوده‌ خاطر می‌ خوابد!

 

ولی‌ اگر دشمن‌ پروردگارش ‌باشد، فرشته‌ اش‌ بصورت‌ زشت‌ ترین‌ صورت‌ و لباس‌ و بدترین‌ چیز، نزدش‌ می‌ آید و به‌ وی‌ می‌ گوید: بشارت‌ باد تو را به‌ ضیافتی‌ از حمیم‌ دوزخ‌! و جایگاهی‌ از آتش‌!

 

او نیز غسّال‌ خود را می‌ شناسد و تشییع‌ كنندگان‌ را قسم‌ می‌دهد كه‌: مرا بطرف‌ قبر مبر! و چون‌ او را داخل‌ قبرش‌ كنند، دو فرشته‌ سؤال‌ كننده ‌نزد او می‌ آیند و كفن‌ او را از بدنش ‌كنار زده‌، می‌ پرسند: خدا و پیامبرت ‌كیست‌؟ چه‌ دینی‌ داری‌؟

 

او می‌ گوید: نمی‌ دانم‌! می‌ گویند: هرگز ندانی‌ و هدایت‌ نشوی‌! سپس ‌او را با گرز، آنچنان‌ می‌ زنند كه‌ تمام‌ جنبنده‌ هائی كه‌ خدا آفریده‌، به‌ غیر ازانس‌ و جن‌، از آن‌ ضربت‌ تكان‌ می‌ خورند! آنگاه‌ دری‌ از جهنم‌ برویش‌ باز نموده‌، به‌ او می‌ گویند: با بدترین‌ حال‌، بخواب‌! آنگاه‌ قبرش‌، آنقدر تنگ‌ می‌ شود كه‌ بر اندامش‌ می‌ چسبد، آنطور كه‌ نوك‌ نیزه‌ به‌ غلافش‌ می‌چسبد، بطوریكه‌ مغز سرش‌ از بین‌ ناخن‌ و گوشتش‌، بیرون‌ می‌ آید! خداوند مار و عقرب‌ زمین‌ و حشرات‌ را بر او مسلط‌ می‌ كند تا نیشش‌ بزنند و او بدین‌ حال‌ خواهد بود تا خداوند او را از قبرش‌ محشور كند!

 

منبع:tebyan.net

 

برزخ,بهشت,جهنم,عالم برزخ,عالم‌ برزخ‌ از زبان‌ امیر مؤمنان‌,شب اول قبر,عزراییل,نماز,نماز خواندن,درباره نماز,آموزش نماز,احکام نماز,اهمیت نماز, نماز صبح ,وقت نماز,نماز های مستحبی,نماز شکر,طریقه خواندن نماز حاجت,نماز جعفر طیار برزخ,بهشت,جهنم,عالم برزخ,عالم‌ برزخ‌ از زبان‌ امیر مؤمنان‌,شب اول قبر,عزراییل,نماز,نماز خواندن,درباره نماز,آموزش نماز,احکام نماز,اهمیت نماز, نماز صبح ,وقت نماز,نماز های مستحبی,نماز شکر,طریقه خواندن نماز حاجت,نماز جعفر طیار

ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : 98mihan |

 

 

اس ام اس امام زمان و روز جمعه

 

جز او به هیچ واقعه ای دل نبسته ایم / موعود جمعه، جمعه موعود می رسد . . .


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

 

جمعه یعنی یک غروب وعده دار / وعده ترمیم قلب یاس زار

جمعه یعنی مادر چشم انتظار / درهوای دیدن روی نگار

جمعه یعنی یه سماء دلواپسی / می شود مولا به داد ما رسی . . . ؟

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥


صبح بی‌تو رنگ بعد از ظهر یک آدینه دارد / بی‌‌تو حتی مهربانی حالتی از کینه دارد

بی‌تو می‌گویند تعطیل است کار عشقبازی / عشق اما کی خبر از شنبه و آدینه دارد

تعجیل در فرجش صلوات


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

 

یکی ازجمعه ها جان خواهد آمد / به درد عشق درمان خواهد آمد

غبار از خانه های دل بگیرید /که بر این خانه مهمان خواهد آمد . . .

(اللهم عجل لولیک الفرج)

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥


از نو شکفت نرگس چشم انتظاری ام / گل کرد خار خار شب بی قراری ام

تا شد هزار پاره دل از یک نگاه تو / دیدم هزار چشم در آیینه کاری ام . . .

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

 

از میان اشک ها خندیده می آید کسی / خواب بیداری ما را دیده می آید کسی

با ترنم با ترانه با سروش سبز آب / از گلوی بیشه خشکیده می آید کسی . . .

اللهم عجل لولیک الفرج

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

در اضطراب چه شب‌ها که صبح شان گم شد / چه روزها که گرفتار روز هـفتم شد

چه قدر هفته پر از شنبه شد، به جمعه رسید / و جمعه روز تـفرّج برای مردم شد

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

از هجر تو طبیعت ما گریه می کند / چشم تمام آینه ها گریه می کند

چشم انتظار آمدنت شیر خواره‌ای است / گهواره‌ای به کرب و بلا گریه می کند . . .

یا مهدی

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥


یا این دل شکستة ما را صبور کن / یا لا أقل به خاطر زینب ظهور کن

دیگر بتاب از افق مکه ، ماه من! / این جاده های شب زده را غرق نور کن . . .

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

بازهم - صحبت فرداست قرارِ ما ها / بازهم - خیر ندیدیم از این فردا ها

چقدر پای همین وعده ی تو پیرشدند / جگر "مادر ها " موی سر "بابا ها "

یا مهدی ادرکنی

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

 

کی شود در ندبه های جمعه پیدایت کنم / گوشه ای تنها نشینم تا تماشایت کنم

مینویسم روی هر گل نام زیبای تو را / تا که شاید این شب جمعه ملاقاتت کنم . . .

اللهم عجل لولیک الفرج

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

مـــی ایـــــــــد از دور ,مــردی ســــواره / بـــرمــرکب عشـــق, چــــون ماهپــــاره

والشمــس رویـش, واللــیــــل مـــویـش / گلـــها هــمه مســــت, از رنگ و بویـش . . .

تعجیل در فرج آقا صلوات

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥


مردم دیده به هر سو نگرانند هنوز / چشم در راه تو صاحبنظرانند هنوز

لاله ها، شعله کش از سینه داغند به دشت / در غمت، همدم آتش جگرانند هنوز . . .

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

کدام نقطه ی این خاک زیر پا ی تو نیست ؟ / کدام پاره ی خورشید آشنا ی تو نیست ؟

بگو کدام نسیم شکفته در واد ی است ؟ / که ذهنش آینه بندانی از صفا ی تو نیست . . .

یا ابا صالح المهدی ادرکنی

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

 

یعقوب ترین چشم جهان قسمت ما باد

چون یوسف گمگشته ی ما یوسف زهراست . . .

یا اباصالح ادرکنی

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

فقط گفتی به ما پرواز ، پرواز! / در زندان غیبت کی شود باز؟

بدون تو چگونه پرگشاییم؟ / برای هر عمل هستی سر آغاز . . .

یا مهدی

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

 

دل سیاه شب و بارش تلالو ماه / صدای حسرت و اندوه و ناله و صد آه

بیا که بغض فروخورده ی دلم واشد / و نور صاعقه ای ناگهان هویدا شد . . ..

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥


گوش دل را وا کنید آید ندا / بانگ هل من ناصرش از هر کجا

خدایا ، درک دوران ظهور دولت عشق را نصیب ما بگردان

آمین


اس ام اس امام زمان و روز جمعه, اس ام اس مخصوص امام زمان, اس ام اس, اس ام اس عاشقانه, اس ام اس جدید, اس ام اس باحال, اس ام اس جوک, اس ام اس سرکاری, اس ام اس خنده دار, اس ام اس تولد, اس ام اس رایگان, اس ام اس جدیدعشقولانه, اس ام اس عاشقانه اس ام اس امام زمان و روز جمعه, اس ام اس مخصوص امام زمان, اس ام اس, اس ام اس عاشقانه, اس ام اس جدید, اس ام اس باحال, اس ام اس جوک, اس ام اس سرکاری, اس ام اس خنده دار, اس ام اس تولد, اس ام اس رایگان, اس ام اس جدیدعشقولانه, اس ام اس عاشقانه

ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : 98mihan |

 

 

اطلاعيه مهم :‌ پذيرش داوطلب براي رياست سازمان ملي جوانان

 

طنزه!

از آنجا كه سازمان ملي جوانان ،‌مدتي است بي سر و صاحب مانده و از اين رو ،‌ آسيب هاي مادي و معنوي فراواني به ميليون ها جوان ايراني در سراسر جهان وارد آمده و از آنجا كه اولياي دلسوز اين جوانان ،‌طي تماس هاي تلفني و حضوري مكرر خواستار تعيين تكليف هر چه زودتر دختر و پسرهاي خود شده اند و از آنجا كه خانم فرحناز تركستاني ،‌ قدر نعمت را ندانسته و رياستي كه مانند هلو بپر تو گلو بود را نپذيرفته ،‌ بدين وسيله مركز اشتغالزايي دولت مهرورز با همكاري اداره كل مديريت جهان ،‌ از كليه هموطنان عزيز كه داراي شرايط زير مي باشند ،‌دعوت مي كند با در دست داشتن كپي كارت ملي ،‌ تا قبل از چهارشنبه اين هفته كه مراسم توديع و معارفه برگزار خواهد شد ،‌ به سازمان ملي جوانان واقع  در خيابان آفريقا مراجعه نمايند.

1 - ثبت نام براي همه آزاد است اما دوستان و فاميل ها در اولويت صد در صدي هستند.

تبصره: بستگان آقايان «م» و «ب» در اولويت تر! هستند.

2 - به منظور تامين اصل اطاعت پذيري ،‌ افرادي كه سابقه اجرايي و تجربه كاري ندارند ،‌دراولويت هستند. از پذيرش مديران باسابقه و داراي طرح و برنامه معذوريم.

تبصره:‌ افرادي كه قبلاً‌ مراتب ارادت خود را اثبات كرده اند ،‌در اولويت ويژه هستند. بقيه وقت خود را تلف نكنند.

3 - برنده نهايي بايد ضمن حضور در دفتر اسناد رسمي تعهد محضري بدهد و به جان مادرش قسم بخورد كه حرف روي حرف رئيس دفتر رئيس جمهور نمي آورد . (سرنوشت وزرايي كه اين اصل را ناديده گرفتند ،‌ در قالب يك سي دي آموزشي تهيه شده و به زودي در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.)

4 - از آنجا كه حق زنان در طول تاريخ توسط مردان مردسالار تضييع شده و نيز براي نشان دادن اين كه دولت تحت تاثير توصيه هاي برخي آقايان مبني بر عدم به كارگيري زنان در مديريت هاي ارشد نيست و البته براي اثبات مراتب روشنفكري دولتي ها ،‌ اولويت رياست با خانم هاي محترمه مي باشد. لذا آقايان مزاحم نشوند.

5 - براي جلوگيري از اتفاقاتي مانند عدم پذيرش حكم رياست و غيبت در مراسم توديع و معارفه ،‌ چند نفر به عنوان ذخيره پذيرش خواهند شد تا به محض عدم پذيرش يا تاخير حتي 5 دقيقه اي در مراسم معارفه ، از ليست ذخيره ها استفاده شود.

6 - كسي كه رئيس مي شود ،‌بايد هر 15 دقيقه يك بار با دفتر رياست جمهوري تماس بگيرد و استعلام كند كه بركنار شده يا خير؟ بديهي است در غير اين صورت ،‌ مسووليت هر گونه ضايع شدني ولو در ماموريت هاي خارج از كشور بر عهده مشاراليها خواهد بود.

اولويت رئيس بودن با كساني است كه زودتر مراجعه كنند.

با آرزوي ايراني پر از مهرورزي

روابط عمومي مركز اشتغالزايي دولت مهرورز و اداره كل مديريت جهان...../تحلیل:عصرایرانادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : 98mihan |

 

 ۴۰ روستای كرمان از ۲۰ تا ۱۰۰ درصد تخریب شده اند

 

هنوز به برخی از نقاط این منطقه دسترسی نداریم چرا كه كوهستانی و صعب العبور بودن این منطقه دسترسی نیروهای امدادی امكان پذیر نیست/هزار و ۸۰۰ واحد مسكونی بین ۲۰ تا ۱۰۰ درصد تخریب شده و كار آواربرداری نیز در حال انجام است.

رئیس شورای استان كرمان گفت: به دنبال وقوع زلزله ۶ و ۵ ریشتری در كرمان حدود ۳۰ – ۴۰ روستای شهرستان «ریزان» بین ۲۰ تا ۱۰۰ درصد تخریب شده اند.

محمد رفیع آبادی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا با اعلام اینكه این زمین لرزه در شرق استان كرمان و در شهرستان «ریزان» رخ داد تاكید كرد: مركز زمین لرزه در چاه قنبر بوده و متاسفانه هنوز به برخی از نقاط این منطقه دسترسی نداریم چرا كه كوهستانی و صعب العبور بودن این منطقه دسترسی نیروهای امدادی امكان پذیر نیست.

او افزود: این زمین لرزه تاكنون ۷ كشته داشته و حدود ۴۰ زخمی نیز به جا گذاشته است.

رفیع آبادی با اشاره به امدادرسانی در این منطقه كه پس از وقوع زلزله آغاز شد گفت: نیروهای امداد رسانی چند بالگرد برای دسترسی به مناطق كوهستانی اعزام كرده اند.

براساس این گزارش برزنگ فرماندار شهرستان ریزان نیز در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، به انجام كار امداد و نجات در این منطقه زلزله زده خبر داد و تصریح كرد: تاكنون تعداد تلفات ۷ نفر بوده اما امكان افزایش مجروحین و كشته شدگان زیاد است چرا كه كانون زمین لرزه منطقه ای كوهستانی بوده و به این جهت كار امدادرسانی تا حدودی دشوار شده است.

او افزود: هزار و ۸۰۰ واحد مسكونی بین ۲۰ تا ۱۰۰ درصد تخریب شده و كار آواربرداری نیز در حال انجام است.

فرماندار شهرستان ریزان گفت: درحال حاضر كار امدادرسانی به ساكنان كانون زمین لرزه تمام شده است.... / خبرگزارى ايلنا
ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : 98mihan |

دختری به نام اسمرالدا تصمیم می گیرد بینی اش را عمل کند. او در اسپانیا به دنیا آمده و در دبی زندگی می کند.

جراحی بینی

مثل همه افرادی که تصمیم به جراحی بینی می گیرند، او هم شروع به پرس و جو از اطرافیان و تحقیق در اینترنت می نماید. چندین ماه به این موضوع فکر کرده بود تا این که ناگهان بینی زیبای یکی از همکارانش توجهش را جلب می کند. نزد او می رود و سؤالاتی می کند.

آمال جان بینی ات را عمل کرده ای؟ آره. چطور مگه؟ خیلی زیبا و طبیعی شده. می تونم بپرسم کجا بینی ات را عمل کردی؟ من ایران عمل کردم عزیزم پیش کدام دکتر؟ من پیش دکتر حسنانی عمل کردم. عالیه. وقتی که اونجا رفتم، خودم دیدم آدمها از جاهای مختلف دنیا آمده بودند تهران تا پیش دکتر حسنانی عمل کنند. خیلی دکتر معروفیه. همۀ مریضهاش ازش راضی بودن. میشه شمارشو به من بدی؟ بله عزیزم.

اسمرالدا با دفتر دکتر حسنانی تماس می گیرد تا نظر دکتر حسنانی را در مورد جراحی بینی اش جویا شود. مطابق روال مشاوره های آنلاین، از او خواسته می شود که عکس های بینی اش را از زاویه های مختلف تمام رخ و نیمرخ بفرستد. بعد از چند روز، نظر دکتر حسنانی به همراه قیمت عمل بینی به او اعلام می شود.

جراحی بینی

اسمرالدا شروع به تحقیق در مورد این دکتر می کند. فیلم داستانی جراحی بینی آمال را چند بار می بیند، گالری عکس های قبل و بعد از عمل دکتر حسنانی را به دقت بررسی می کند و از این که تنوع بینی ها آنقدر زیاد است، شگفت زده می شود.

جراحی بینی

او متوجه می شود که در گالری دکتر حسنانی هر بینی به یک سبک عمل شده و بینی ها کپی یکدگیر نیستند. اسمرالدا عزمش را جزم نموده، تصمیمش را نهایی کرده و برای سفر به ایران آماده می شود. در جلسه مشاوره، دکتر از او می خواهد که خواسته هایش را در مورد جراحی زیبایی بینی بیان کند. اسمرالدا به دکتر می گوید که دوست دارد بینی اش طبیعی و در عین حال بسیار زیبا باشد. در مورد میزان سربالا شدن نوک بینی و شیب پشت بینی با دکتر توافق می کند. دکتر تعدادی عکس قبل و بعد از عمل، از افرادی که بینی مشابه او داشته اند را به او نشان می دهد. سپس با دستگاه آندوسکوپ اقدام به معاینۀ داخل بینی اش می کند.  

جراحی بینی

تست خون و عکس های حرفه ای قبل از عمل روز قبل از عمل زیبایی بینی انجام شده و نتایج ظرف چند ساعت آماده می شود. در روز جراحی بینی ، اسمرالدا تعدادی فرم پر نموده و خلاصه ای از آنچه در جلسۀ مشاوره با دکتر توافق کرده است را روی کاغذ آورده و امضا می کند. عکس های بیمار، نتایج آزمایش، خواسته های مکتوب او و سایر موارد در پرونده ای جمع آوری شده و قبل از عمل به دکتر ارائه می شود. دکتر حسنانی با در دست داشتن این مدارک، قبل از بیهوش شدن بیمار بالای سر او آمده و همه چیز را با او هماهنگ و نهایی می کند.

جراحی بینی

دکتر بیهوشی شرح حال مختصری از او می گیرد. و اطمینان حاصل می کند که بیمار ناشتا بوده و بیماری داخلی ندارد. -اسمت چیه دخترم؟ - اسمرالدا - صبح که صبحانه نخوردی؟ - نه همانطور که به من گفته شده بود ناشتا هستم اسمرالدا در اتاق عمل بسیار خوشحال است از این که همه لبخند به لب دارند و با او به گرمی برخورد می کنند، احساس شادی و آرامش می نماید.  

جراحی بینی

داروهای بیهوشی تزریق می شوند و ماسک اکسیژن روی دهان بیمار گذاشته می شود. بعد از یکی دو ساعت، عمل بینی به پایان می رسد. اسمرالدا به تدریج به هوش می آید و به اتاق دیگری که اتاق ریکاوری نام دارد، منتقل می شود. در اتاق ریکاوری، ضربان قلب و اکسیژن خون بیمار به مدت یک ساعت پایش شده و پس از حصول اطمینان از سلامت بیمار، او را به بخش بستری منتقل می کنند.

جراحی بینی

در بخش بستری به اسمرالدا یک ماسک ژلی قابل انجماد داده می شود تا به عنوان کمپرس سرد استفاده شود. کمپرس سرد برای پیشگیری از پیدایش کبودی ها و ورم اطراف چشم تا یکی دو روز استفاده می شود. کبودی اطراف چشم ها و سیاه شدن این ناحیه، جزء یکی از فرآیندهای بهبودی در همۀ جراحی های بینی است. اما شدت آن در افراد مختلف متفاوت است. اسمرالدا تا یکی دو روز ورم خفیفی را اطراف چشم ها تجربه می کند و به سرعت بهبود می یابد.

جراحی بینی

اسمرالدا حتی در دورۀ نقاهت موفق به بازدید برخی جاهای دیدنی تهران از جمله موزه ها و پارک ها می شود. بعد از یک هفته استراحت، اسمرالدا برای برداشتن اسپلینت و کشیدن بخیه های بینی مراجعه می کند. برداشتن اسپلینت یا گچ بینی و کشیدن بخیه ها توسط پرسنل آموزش دیدۀ دکتر حسنانی انجام می شود. سپس به او آینه ای داده می شود تا بینی اش را ببیند. با وجودی که بینی در این مرحله ورم دارد، اسمرالدا از همین الان از نتیجۀ جراحی بسیار راضی است و به دکتر می گوید شبیه هنر پیشۀ مورد علاقه اش شده است.

جراحی بینی

اسمرالدا بعداً تعریف کرد که از برخورد خوب دستیاران دکتر، پرسنل بیمارستان، پرستاران و منشی ها نه فقط به خاطر رسیدگی و مراقبت های پزشکی، بلکه همچنین به خاطر عشقی که به کارشان می ورزیدند، بسیار لذت برده است. اسمرالدا در مورد تجربۀ سفرش به ایران می گوید که این فقط یک جراحی نبود. یک سفر رویایی بود و قطعاً برای دیدار مجدد از ایران برنامه ریزی خواهد کرد.ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : 98mihan |
ششمین شب از مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام، پنجشنبه شب در حسینیه امام خمینی(ره)، با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی، جمعی از مسئولان و هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم برگزار شد.

به گزارش ایسنا در این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین رفیعی، با اشاره به گسترش و انتشار حقایق و معارف قیام تاریخ ساز حضرت سید الشهدا(ع) پس از روز عاشورا، گفت: طلایه‌داران این فصل از قیام حسینی امام سجاد(ع) و حضرت زینب(س) هستند و این بزرگواران با شناخت جامعه تبلیغی، حرکت دشوار تبیین واقعیات و زدودن تحریفات را به عالمانه‌ترین و زیباترین شکل انجام دادند.

وی، تفاوت سیره تبلیغی امام سجاد(ع) و حضرت زینب(س) در کوفه، شام و مدینه را بدلیل تفاوت جامعه مخاطب خواند و افزود: اهل کوفه شناخت کافی از اهل‌بیت(ع) داشتند، بنابراین حضرت زینب(س) در خطبه تاریخی خود در ورود به این شهر، آنها را سرزنش و ملامت کرده و صفاتی نظیر فریبکاری، پیمان‌شکنی و حیله‌گیری را برای کوفیان برمی‌شمرد.

حجت‌الاسلام رفیعی شیوه تبلیغی اهل‌بیت(ع) در شام را آگاهی دادن به مردم، بدلیل آشنایی نداشتن آنها با خاندان رسالت دانست و گفت: قیام حضرت سیدالشهدا(ع) چشمه‌ای بود که در کربلا جوشید و با خطبه‌ها و روشنگری‌های امام سجاد(ع) و حضرت زینب(س) در کوفه و شام، آب زلال آن به تشنگان تاریخ رسید.

همچنین در این مراسم آقایان سماواتی و مطیعی در سوگ شهادت جانکاه حضرت ابا عبدالله الحسین(ع) و خاندان و یاران آن حضرت مرثیه سرایی و نوحه خوانی کردند.ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : 98mihan |
نتایج یک پژوهش تازه نشان می دهد که جراحی کاهش وزن می تواند خطر ابتلا به دیابت نوع دو را تا حد زیادی کاهش دهد.
 
به گزارش ایرنا از بی.بی.سی، در این تحقیق که با سرپرستی پژوهشگری از دانشگاه کینگز کالج لندن انجام شده، پزشکان بیش از 5000 نفر را برای ارزیابی تاثیر عمل چاقی روی سلامت فرد زیر نظر قرار دادند.
 
نتیجه پژوهش که در نشریه پزشکی لانست منتشر شده نشان می دهد خطر ابتلا به دیابت در افرادی که جراحی کاهش وزن انجام داده اند، 80 درصد کمتر می شود.
 
چاقی بیش از حد و دیابت نوع دو به شدت به هم مرتبط هستند؛ هرچه فرد چاق تر باشد، احتمال ابتلا به دیابت در او بیشتر می شود.
 
تفاوت چشمگیر
 

در پژوهش تازه وضعیت 2167 نفر که عمل لاغری انجام داده اند با همین تعداد از افرادی که دچار چاقی بیش از حد هستند و جراحی نکرده اند، مقایسه شده است.
 
در میان گروه اول 38 مورد ابتلا به دیابت نوع دو دیده شد، اما تعداد مبتلایان در گروه دوم 177 نفر بود؛ یعنی هشتاد درصد کاهش ابتلا در صورت انجام عمل.
 
سالانه حدود سه در صد از کسانی که دچار چاقی مفرط هستند به دیابت نوع دو مبتلا می شوند، هرچند که عمل لاغری این رقم را تا 0,5 درصد کاهش می دهد.
 
جراحی کاهش وزن در حال حاضر به عنوان یکی از آخرین شیوه های درمانی برای کسانی که چاقی و داشتن چربی بیش از حد سلامتی آن ها را تهدید می کند، مورد استفاده قرار می گیرد.
 
در بریتانیا این جراحی تنها برای کسانی جزو خدمات رایگان پزشکی است که چاقی مفرط جانشان را تهدید می کند و بقیه شیوه های درمانی روی آنها نتیجه بخش نبوده است.ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : 98mihan |
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی گفت : دو تیم جداگانه حفاران غیرمجاز موزه قلعه باشی نقده قبل از دسترسی به این موزه دستگیر شدند.
 
جلیل جباری روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: با آگاهی به موقع و اطلاع رسانی مردم به پلیس و یگان حفاظت میراث فرهنگی تیمی از حفاران حرفه ای که برای دسترسی به موزه قلعه باشی نقده اقدام کرده بودند دستگیر شدند.
 
وی با بیان اینکه موزه نقده در روی تپه قلعه باشی واقع است اظهار کرد: تیم اول این گروه با یک برنامه هدفدار و برنامه ریزی شده دقیق از شش الی هفت ماه پیش اقدام به خرید خانه ای مسکونی در خیابان روبه روی تپه تاریخی قلعه باشی نقده که ضلع شمالی تپه محسوب می شود کرده بودند.
 
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی گفت: افراد یاد شده با پرده کشی و پوشاندن محیط اطراف خانه اقدام به حفاری می کردند که با هشیاری همسایه مجاور نسبت به صداها و لرزشها موضوع به نیروی انتظامی گزارش شد و مورد پیگیری قرار می گیرد.
 
جباری گفت: این افراد با تجهیزات کامل اقدام به حفاریهای پلکانی شکل به عمق 16 متر و طول 30 متر با قطر دو متر کرده بودند و با تعبیه سیستمهای انتقال هوا و تخلیه آب در فاضلاب، تونلی عمیق را در محوطه تپه قلعه باشی برای دسترسی به موزه قلعه باشی حفر کرده بودند.
 
وی ادامه داد: در بازرسی های انجام شده از این خانه تعدادی اثر از جمله، فسیل، استخوان و هاون سنگی که در نتیجه حفاریها کشف شده بود نیز کشف و ضبط شد.
 
جباری ادامه داد: در این خانه نقشه و طلسم هایی نیز کشف شده که بیانگر برنامه ریزی دقیق و فنی و نیز اعتقاد انها به طلسم بوده است.
 
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی گفت: تا کنون شش نفر از سارقان و حفاران این تونل دستگیر شده اند و احتمال وجود و دخالت تعدادی از افراد دیگر به عنوان تسهیل گر در این زمینه نیز هست که بعد از اتمام پرونده گزارش آن اعلام می شود.
 
جباری با اشاره به اینکه دستگیری حفاران و سارقان 15 روز پیش اتفاق افتاده است اضافه کرد: علت رسانه ای نشدن این موضوع به خاطر برخی مسایل امنیتی و احتمال وجود افراد دخیل دیگر به عنوان تسهیل گر در این پرونده بوده است.
 
وی با اشاره به حفاری دومی که در محوطه تپه قلعه باشی (قالاباشی) رخ داده بود گفت: این حفاری نیز شامل تونلی بوده که تیمی دیگر در ضلع جنوبی این تپه اقدام به حفر آن کرده بودند که یک هفته پیش توسط ماموران کشف شد ولی هنوز ارتباطی بین این دو حفاری گزارش نشده است.
 
وی گفت: در این موزه سفالینه های خاکستری تپه حسنلو، سکه های مربوط به دوره های مختلف تاریخی، آجرهای لعابدار تپه تاریخی قالایچی بوکان و ربط سردشت، آثار فلزی مکشوفه از تپه حسنلو، نگهداری می شود.
 
جباری گفت: برنامه حفاران از این اقدام تاکنون مشخص نشده و آنچه معلوم است دسترسی آنان به موزه و آثار تاریخی موجود در این گنجینه تاریخی بوده است.
 
موزه قلعه باشی نقده سال 79 بر روی تپه تاریخی قلعه باشی تاسیس شده است.
 
هم اکنون در این موزه دوهزار قلم اشیای تاریخی کشف شده از محوطه های باستانی آذربایجان غربی نگهداری می شود.
 
تپه قلعه باشی نیز تپه ای تاریخی با سه هکتار عرصه است.
 
بر اساس اعلام مسوولان میراث فرهنگی و کارشناسان این حوزه وسعت واقعی این تپه بسیار بیشتر از این مقدار است که به خاطر ساخت و سازهای مجاز و غیرمجاز مورد تعدی واقع شده است.
 
با توجه به اهمیت محل اولین تصاویر هوایی از تپه قالا باشی به سالهای 1937میلادی یعنی بیش از 75 سال قبل باز می گردد ، زمانی که اریک اشمیت باستان شناس امریکایی با هواپیمای سبک خود در بخشهای مختلفی از شمال، شمالغرب، مرکز و ... در ایران پرواز و اقدام به تصویر برداری هوایی کرد و در سال 1940 آنها را در کتابی به نام Flight over ancient cities of Iran در دانشگاه شیکاگو امریکا به چاپ رساند که به خوبی در عکسهای آن زمان وجود دیوارهای حصار تدافعی یک سازه بزرگ چند ضلعی به همراه 8 برج دید بانی بر روی آنها قابل مشاهده است.
 
طرحهای جدید در نظر گرفته شده در این محوطه کاملا مدرن است، تپه حدود 250 متر طول و 160 متر عرض و ارتفاعی حدود14 متر داراست.
 
نقده از شهرهای جنوبی آذربایجان غربی است و حدود 80 کیلومتر با مرکز استان فاصله دارد.
 
این شهرستان دارای دو موزه تاریخی به نام های موزه حسنلو و قلعه باشی است.

دستگیری حفاران غیر مجاز موزه نقده آذربایجان

دستگیری حفاران غیر مجاز موزه نقده آذربایجان

دستگیری حفاران غیر مجاز موزه نقده آذربایجان

دستگیری حفاران غیر مجاز موزه نقده آذربایجان

دستگیری حفاران غیر مجاز موزه نقده آذربایجان

دستگیری حفاران غیر مجاز موزه نقده آذربایجان

دستگیری حفاران غیر مجاز موزه نقده آذربایجان

دستگیری حفاران غیر مجاز موزه نقده آذربایجان

دستگیری حفاران غیر مجاز موزه نقده آذربایجان


ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : 98mihan |
تاريخ : | | نویسنده : 98mihan |
مهمترین عناوین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون به نقل از رسانه های مختلف به شرح زیر است.

-ارتش لبنان 162 تروریست را از روز جمعه تاکنون در طرابلس دستگیر کرده است.

-گردانهای حمایت ملی کرد در کوبانی از پذیرش همراهی گروه شورشی موسوم به ارتش آزاد با رزمندگان کرد در کوبانی علیه داعش خودداری کرد.

-"سمیر دیلو" یکی از رهبران حزب اسلامگرای النهضه تونس به پیشتازی حزب ندا در انتخابات اخیر پارلمانی این کشور اقرار کرد.

-نماینده فلسطین در سازمان ملل خواهان توقف شهرک سازیها توسط رژیم صهیونیستی شد.

-"جوبایدن" معاون رئیس جمهوری آمریکا اواسط ماه نوامبر به اوکراین، مغرب و ترکیه سفر خواهد کرد.

-"ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین خواهان برگزاری نشست فوق العاده شورای امنیت در خصوص تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی در قدس شد.

-اتحادیه اروپا از رژیم صهیونیستی خواست که هرچه سریعتر از تصمیم ساخت هزار واحد مسکونی جدید در قدس صرف نظر کند.

-در جریان دو حمله ارتش پاکستان به وزیرستان شمالی 33 شبه نظامی کشته شدند.

-نماینده ویژه دبیر کل سازمان مل در امور افغانستان در دیدار با مقامات پاکستانی آخرین تحولات افغانستان و روابط میان دو کشور را بررسی کرد.

-نخست وزیر بریتانیا پرداخت دو میلیارد و صد میلیون یورو به کمیسیون اروپا را غیر قابل قبول توصیف کرد.

ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : 98mihan |
رپورتاژ
داستان جراحی بینی اسمرالدا
لینک های مفید
عکاسی |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.