رئيس سازمان تربيت بدني گفت: به عنوان مسئول سازمان، معتقدم استقلال و پرسپوليس قلب تپنده ورزش بوده و مشكلاتشان را پيگيري مي‌كنم. 
   
 محمد علي آبادي عنوان كرد: اينكه كارها به صورت نمايشي و مانور تبليغاتي انجام شود، جزء كارهاي دولت نهم نيست و در كابينه متعهد شده ايم با مردم روراست باشيم و به آنان دروغ نگوييم. در حقيقت، برحسب وظيفه شرعي از چارچوب اخلاقيات و شرع خارج نخواهيم شد و با مردم سالم و برحسب حقايق و واقعيت ها برخورد مي كنيم.
 
وي ادامه داد: سازمان تربيت بدني هرگز به دنبال كارهايي كه جنبه نمايشي و تبليغي صرف باشد، نرفته و براين باوريم كه مردم بهترين قاضي عملكرد مسئولان هستند و نمي توان سر آنها كلاه گذاشت. روي اين اصل نيز اهداف كلان ترسيمي در ورزش را پيش خواهيم برد و كاري نيز به چند نفري نداريم كه سياسي با مسايل ورزش برخورد كرده و غرض ورزانه دست به تجزيه و تحليل مي زنند.

عاي آبادي اظهار داشت: توسعه چند برابري فضاهاي ورزشي، رشد ورزش قهرماني و برنامه هاي گسترده در جهت ارتقاي ورزش و نيل به قله هاي ورزشي دنيا، مبين اقدامات و كارهاي صورت گرفته در 20 ماه گذشته است؛ اما اينكه گفته شود بايد به دو باشگاه مردمي و پرافتخار استقلال و پرسپوليس توجه و رسيدگي بيشتري شود، اين صحبت حقي است.

وي افزود: اين دو باشگاه با دارابودن وسعت، قدرت، توانايي و جايگاه مردمي، متاسفانه مظلوم واقع شده اند و دولت و سازمان تربيت بدني باوجود تمامي توجهات مادي و معنوي، نمي توانند بطور جامع و كامل از آنها حمايت مالي لازم را بعمل آورند تا اين دو نيز با يك رديف بودجه مشخص همچون باشگاه هاي ديگر، با خيال آسوده به حيات خود ادامه دهند.

رئيس سازمان تربيت بدني عنوان كرد: به عنوان مسئول سازمان تربيت بدني و با اين اعتقاد كه استقلال و پرسپوليس قلب تپنده ورزش هستند، مجدانه پيگير رفع مشكلات اين دو باشگاه هستم. در سال 85 نيز كمك هاي بسيار خوبي از سوي سازمان به آنها تعلق گرفت و از محدوديت هاي مالي آنها جلوگيري كرديم.

وي ادامه داد: با وجود اين، براي رسيدن به يك آرامش ثابت نياز به اعتبارات مالي مطلوب و مجموعه هايي براي انجام تمرينات دارند تا به راحتي به فعاليت هاي خود ادامه دهند. يقينا" سازمان اين هدف را با جديت دنبال و نهادينه خواهد كرد.
 
رئيس سازمان تربيت بدني با اشاره به اينكه توجه به ساخت و ساز و توسعه زير ساخت‌ها در نفس ورزش جاي دارد، گفت: مطمئنا" ورزش يك كشور بدون در نظر گرفتن اصل تكميل پروژه هاي عمراني و احداث فضاهاي مكفي در جهت قهرمان پروري، قابليت هاي اجرايي و عملياتي خويش را تعريف نشده خواهد ديد و به موازات آن نيز با ناديده انگاشتن جاذبه هاي قهرماني و مدال آوري و نگاه صرف سخت افزاري و دور شدن از اصول رقابتي و كم توجهي به ورزشكاران و باشگاه‌ها، دچار تزلزل و سرخوردگي مي شود.

وي از اين منظر لزوم توجه به زير ساخت ها و پروژه هاي ورزشي را پايه هاي يك ورزش قدرتمند توصيف كرد و افزود: با بي اهميت تصور كردن زير ساخت ها، ورزش تضعيف خواهد شد؛ ولي اگر صرفا" تمام جهد و اهتمام سازمان ورزش را روي اين مقوله به كار بنديم، از بخش نرم افزاري كه همانا ورزشكاران و تيم ها هستند، غافل خواهيم شد. براي پيشبرد صحيح و مطلوب بايد ساخت فضاهاي ورزشي و نيز پيگيري مجدانه امور قهرماني سرلوحه برنامه هاي ما قرار گيرند.

رئيس سازمان تربيت بدني با عيني خواندن ساخت و سازها و ديد علني آحاد جامعه نسبت به افتتاح و احداث زمين ها و سالن ها، خاطر نشان كرد: از آنجاكه ساختمان سازي در حوزه ورزش يك مبحث فيزيكي است، به همان ترتيب راحت تر در نگاه مردم قرار مي گيرد؛ اما شايد نتوانيم بيش از 5 هزار نشست و جلسه كارشناسي با تمامي فدراسيون‌ها، انجمن ها، كارشناسان و مسئولان ورزشي از نيمه دوم سال 84 تا پايان سال 85 در ارتباط با مسايل مختلف را به طور علني براي همگان انعكاس دهيم.

وي افزود: اين شبهه براي برخي بوجود مي‌آيد كه سازمان تربيت بدني به دنبال ارتقاي سطح سخت افزارها است و به ابعاد قهرماني توجه خاصي ندارد؛ در حاليكه خلاف اين ديدگاه در طول مدت عملكرد سازمان تربيت بدني در دولت نهم به اثبات رسيده و نمونه مثال زدني آن، صعود چهار پله‌اي ورزش ايران از جايگاه دهم دوره گذشته به رتبه ششم جدول مدال‌هاي آسيايي دوحه است و امروز در بسياري از رشته هايي كه نام ايران در مدال آوري مطرح نبوده، در حال رسيدن به آن جايگاه شايسته هستيم.

به گزارش پايگاه خبري ورزش، وي جهش برخي رشته هاي پايه در كسب سهميه المپيك و مدال آوري را يك اتفاق خوشايند دانست و متذكر شد: در سال جاري، 5 سهميه المپيك پكن را فقط در دووميداني كسب كرده‌ايم و اين در حاليست كه تا اين زمان هيچگاه در اين رشته موفق نشده بوديم كه با عبور از حد نصاب هاي در نظر گرفته شده، حتي يك سهميه المپيك را به دست بياوريم و اگر هم در مقاطعي سهميه اي نصيب ما مي شد، از راه سهميه هاي افتخاري بود.

وي افزود: امروز دووميداني كاران با شايستگي، قدرت و شكستن ركوردها به المپيك راه مي يابند و با برنامه ريزي‌هاي انجام شده در رشته هايي چون تيراندازي با كمان، قايقراني، ژيمناستيك و دووميداني، ورزشكاران خود را در فينال بازي‌هاي آسيايي ديديم كه امري بي سابقه به شمار مي رفت.

علي آبادي با تاكيد بر اينكه اختصاص و صرف وقت در امور جاري بيش از زمان مصرف شده در ساخت و ساز بوده است، در خصوص آينده نگري فدراسيون‌ها و افزايش اعتبارات تصريح كرد: امروز تمام فدراسيون‌ها داراي برنامه بلند مدت و پنج ساله هستند و با تاسي از اين برنامه افق آينده شان را ترسيم كرده اند. سازمان تربيت بدني با پيگيري‌هاي مكرر، اعتبار ورزش را به بيش از دو برابر افزايش داده و براي افزايش درآمد ورزش از بند "ب"، جلسات منظم و مكاتبات مستمر و پيگير با وزيران، استانداران و مديران صنايع بزرگ برگزار كرده ايم و حاصل اين تلاش ها، افزايش سه برابري بودجه جاري و درآمد فدراسيون‌ها و ادارات كل تربيت بدني بوده و يقينا" اين دستاورد تاثير خود را در گسترش ورزش نشان خواهد داد.

وي عنوان كرد: از طريق سفرهاي متعدد رئيس، معاونان و مديران سازمان به استان‌ها و كنكاش و وارد شدن به لايه هاي هيئت هاي شهرستاني به اين نتيجه رسيديم كه در سال‌هاي گذشته به هر هيئت شهرستاني به طور ميانگين ساليانه 50 هزار تومان اعتبار اختصاص مي يافت و اين يعني تعطيلي ورزش در آن بخش. بعد از كارشناسي هاي دقيق، امسال بايد به هر يك از هيئت ها بيش از يك ميليون تومان اعتبار تخصيص يابد و اين مبلغ 20 برابر دوسال قبل است و همانا نشانه اي از توسعه است.

رئيس سازمان تربيت بدني حجم فعاليت هاي صورت گرفته را در راستاي كسب موفقيت در بازي‌هاي آسيايي 2010 گوانگجو برشمرد و اظهار داشت: به اين نتيجه رسيده ايم كه در اين بازي‌ها بايد جايگاهي به مراتب بالاتر از دوره قبل كسب كنيم و حداقل رتبه چهارم آسيا به ورزش ايران تعلق بگيرد. در دو سال گذشته، كارشناسان و مديران سازمان دسترسي به رتبه هاي هشتم و نهم را سخت و غير ممكن مي پنداشتند؛ ولي امروز با عملكرد ورزشي گسترده سازمان و فعاليت كارشناسي و توسعه، اين اعتقاد در ميان همه به وجود آمده كه مي توانيم جايگاه چهارم آسيا را تصاحب كنيم. قرار گرفتن در جمع 4 كشور برتر آسيا در واقع به معناي قرار گرفتن در جمع 12 كشور نخست دنيا است.

علي آبادي برگزاري اولين دوره المپياد ورزشي ايرانيان را در چارچوب فعاليت هاي گسترده فكري، مديريتي و علمي سازمان در جهت توسعه ورزش ذكر كرد و افزود: در اين المپياد هر استان در 30 رشته شركت خواهد كرد و يك دوره مسابقات بسيار گسترده و سنگين را ميان 30 استان شاهد خواهيم بود و برترين ها در بخش ورزشكاران معرفي و شناسايي خواهند شد.

سازمان تربيت بدني علاوه بر يك حركت بزرگ استعداديابي در جهت شناختن جوانان توانا و جوياي نام، عملكرد استان‌ها را قابل لمس و عيني خواهد كرد. پتانسيل ورزش هر استان را براي مسئولان سياسي و اجرايي آن استان مشخص مي كند و براي فعاليت هاي روز افزون ورزش در شهرها انگيزه مضاعف ايجاد مي شود.

 تاريخ : | | نویسنده : 98mihan |
رپورتاژ
انتخاب جراح بینی - بهترین جراح بینی
شناخت کلی از محصولات فلزی و انواع آن
جشن عروسی
همه چیز درباره جراحی زیبایی بینی
حمل نخاله ساختمانی و ضایعات عمرانی
جراحی زیبایی سینه و پروتز
دوربین مداربسته دیجی همکار
جدیدترین تجهیزات تالار
آیا گنج یاب ها شبیه فلزیاب و طلایاب هستند؟ - شرکت فلزیاب تیوا
دوربین مداربسته
چاپ کتاب در یک ماه با هزینه زیر یک میلیون تومان
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
روغن خراطین اصل
تفاوت دینگ با اپلیکیشن‌های تاکسی‌یاب آنلاین
انجام پایان نامه مدیریت
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟

لینک های مفید
آموزش مجازی | تور مسافرتی | خودرو | تور استانبول |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.